Siatkówczak – rzadki nowotwór

Siatkówczak – rzadki nowotwór
Wywołane żółtaczką objawy u dorosłych są cięższe niż u dzieci wzw

Siatkówczak zalicza się do złośliwych nowotworów. Powstaje na skutek zmian w komórkach siatkówki. Zazwyczaj pojawia się u małych dzieci. Nowotwór ten może rozwijać się w jednym oku lub w obu.

Objawy siatkówczaka uzależnione są od wielkości guza oraz sposobu jego umiejscowienia. Podstawowym objawem jest pojawienie się białej źrenicy. Najczęściej świadczy ona o tym, że guz osiągnął znaczne rozmiary i zajmuje całą siatkówkę, przez co jest możliwość zauważenia go w źrenicy. Czasem następuje krwawienie z guza. Wówczas źrenica zmienia zabarwienie z białej na czarną. Innym charakterystycznym objawem jest nagłe pojawienia się zeza. Rzadkim objawem są różne barwy tęczówek.

Diagnostykę siatkówczaka przeprowadza się zazwyczaj na podstawie obrazu klinicznego. Wykonuje się także badania oftalmoskopowe oraz USG. Niekiedy konieczna jest także tomografia komputerowa. Nie należy wykonywać biopsji, ponieważ mogą one spowodować rozsiew.

Siatkówczak może powodować przerzuty do innych części ciała. Leczenie tego nowotworu uzależnione jest od konkretnego przypadku. Stosuje się leczenie miejscowe, jak np. fotokoagulację. Przyczynia się ona do zniszczenia naczyń, które zaopatrują guz w krew. Małe guzy mogą być leczone przy pomocy napromieniowania. Dawka promieniowania uzależniona jest od wielkości guza. Jeżeli nowotwór ma postać obuoczną, stosowana jest chemioterapia.

fizjologiczna żółtaczka związana z karmieniem piersią występuje u noworodków