Zespół Mobiusa

Zespół Mobiusa
zobacz jak można się zarazić żółtaczką typu b http://www.gsk.com.pl/produkty/BOOSTRIX-POLIO-zawiesina-do-wstrzykiwan-w-fiolce.html

Zespół Mobiusa zalicza się do schorzeń wrodzonych. Nie są znane przyczyny tej choroby. Podejrzewa się, że ma ona podłoże genetyczne. W chorobie pojawia się porażenie nerwu twarzowego. Może to dotyczyć jednostronnego bądź obustronnego porażenia. Ponadto upośledzone zostają nerwy czaszkowe. Cechą charakterystyczną zespołu Mobiusa jest to, że nie występuje prawie żadna mimika. Chorzy nie mogą się śmiać i mają poważne trudności w mowie.

Do podstawowych objawów tej choroby zaliczyć można skośne oczy, niedostatecznie wykształcony język, nadwrażliwość oczu, deformacja stóp. Pojawiają się także problemy w spożywaniu pokarmów. Z czasem część tych dolegliwości ustępuje, głównie na skutek odpowiedniego leczenia bądź samoistnie. Wyjątkiem jest brak zdolności do wyrażania mimicznie swoich emocji. W większości przypadków chorzy wykazują prawidłowy rozwój intelektualny. Ze względu na nagromadzenie się pokarmu w jamie ustnej i problemach w jedzeniu, częściej rozwija się u nich próchnica. Niekiedy dolegliwością, która towarzyszy temu schorzeniu jest rozszczep podniebienia, co zazwyczaj można skorygować chirurgicznie.

Metody leczenia uzależnione są od konkretnego przypadku. Dzieci z zespołem Mobiusa wymagają karmienia przy użyciu specjalnej butelki. Zazwyczaj zalecane są ćwiczenia logopedyczne, dzięki którym zostaje poprawiona wymowa. Wskazana jest także fizjoterapia.

spowodowana nadmierną hemolizą żółtaczka u niemowląt nie zagraża życiu